Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

Menu

Pomocnik/narzędzia edytorskie

Zawartość koszyka

0 jest przedmiotem      Do zapłaty:
Darmowa dostawa
Cena zawiera podatek VAT.

Koszyk Zamawiam  

OWHOgólne warunki handlowe(OWH)
(zgodnie z przepisami obowiązującymi z dnia 25.04.2018)

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH”) „) Dotyczy produktów i usług handlu elektronicznego dostępnych do zakupu na stronie internetowej www.naszarelacja.pl (dalej„ strona ”) obsługiwanej przez PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft. (Zwany dalej „Sprzedającym”).

Zakres OWH jest rozszerzony na wszystkie transakcje biznesowe, które są przeprowadzane drogą elektroniczną między Sprzedawcą a Kupującym (zwanym dalej „Kupującym” ).

Kupujący korzystając z serwisu internetowego lub rejestrując się, akceptuje i potwierdza, że ​​postanowienia niniejszych OWH są dla niego wiążące. Z serwisu może korzystać wyłącznie osoba, która zaakceptuje warunki OWH i oświadczenia o ochronie danych, tj. korzystając z serwisu Kupujący musi zaakceptować warunki OWH oraz zarządzanie danymi zawarte w oświadczeniu o ochronie danych. W innym przypadku Kupujący nie musi dokonywać zakupów w serwisie.

Osoba niepełnoletnia lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może korzystać z usług serwisu tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uzyskanie tej zgody jest odpowiedzialnością i obowiązkiem osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Sprzedawca nie pełni żadnej roli i nie ma możliwości dowiedzenia się lub dowiedzenia się, kto jest online podczas transakcji ze strony użytkownika, dlatego wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Jeśli Kupujący wejdzie na Witrynę i nadal z niej korzysta, oświadcza, że ​​rozumie warunki korzystania stanowione według OWH oraz oświadczenie o ochronie danych przyjął i akceptuje warunki korzystania z Serwisu oraz zgadza się z opisanym sposobem zarządzania danymi.

Jeżeli Kupujący nie akceptuje OWH lub nie zgadza się z zarządzaniem danymi, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu i opuszczenia go.

Informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówień internetowych lub procesu dostawy, w niniejszych OWH są umieszczone nasze dane kontaktowe.

⦁ Dane sprzedawcy
Nazwa firmy: PÓLÓSZABÓ HUNGARY Kft.
siedziba: 1031. Budapest Varsa utca 14 2 / 4
Przedstawiciel: Szabó Bence László dyrektor zarządzający
Strona internetowa: www.naszarelacja.pl
Kontakt e-mail: info@naszarelacja.pl
Numer telefonu: +36705238516
Numer VAT : 25516289-2-41
NIP: HU25516289
Numer rejestracyjny firmy: 01-09-279644
Nazwa banku, który prowadzi rachunek bankowy: Bank OTP
Numer rachunku bankowego : 11703051-21098200
Dostawca usług hostingowych: IT-POLE Kft.
Adres sklepu: 1031 Budapest, Keve utca 19.

TAX ID: 8453812098

NIP/VAT: 27%


0. Kupujący i inni użytkownicy
Kupujący: który zawiera umowę kupna ze Sprzedającym, zamawiając jeden lub więcej produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego.
Inny użytkownik: rejestrujący się na stronie internetowej lub wyrażający zgodę na otrzymywanie wiadomości.
0. Przedmiot umowy
Niniejsze OWH mają zastosowanie do umów kupna produktów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w sklepie internetowym działającym na stronie www.naszarelacja.pl. Ogólne Warunki Handlowe zawierają również zapisy dotyczące rejestracji na stronie www.naszarelacja.pl oraz w serwisie informacyjnym.
Przedmiotem umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest jeden lub więcej wybranych przez Sprzedającego produktów i potwierdzone przez Sprzedawcę z produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w sklepie internetowym działającym pod adresem www.naszarelacja.pl. Cena, podstawowe cechy i właściwości produktów są wymienione przy każdym produkcie.
Sklep internetowy www.naszarelacja.pl oferuje klientom głównie upominki i książki na zamówienie.
Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym można obejrzeć wyświetlone produkty z wyprzedzeniem czasu odbioru w naszym biurze pod adresem 1031 Budapest Keve utca. Nasze biuro jest miejscem odbioru, więc przyjmować zamówienia można tylko na stronie internetowej www.naszarelacja.pl, nie ma możliwości dokonywania zakupów w naszym biurze.
0. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży
Prezentacja produktów i usług w sklepie internetowym nie oznacza, że ​​Sprzedawca jest związany ofertą, Sprzedawca nie jest związany ofertą. Zamówienie jednego lub więcej produktów przez Kupującego jest uważane za ofertę umowną. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego jako akceptacji oferty.
Zamówienie odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.naszarelacja.pl. Rejestracja nie jest warunkiem zakupu, jednakże zmodyfikowany produkt może później obejrzeć tylko Kupujący, który zarejestrował i zapisał zmodyfikowany produkt.
Czynności techniczne związane z zamówieniem przez sklep internetowy:
⦁ Edytuj produkt (książkę), który chcesz kupić
⦁ Dodaj produkty do koszyka
⦁ Aby dodać kolejny produkt do koszyka, kontynuuj przeglądanie sieci. Możesz usunąć poszczególne pozycje z koszyka, klikając ikonę „Usuń”.
⦁ Klikając przycisk „Zamów”, możesz sfinalizować zamówienie, wprowadzając swój adres rozliczeniowy, adres wysyłki (jeśli jest inny i jeśli wymagają innego adresu dostawy) oraz metody dostawy i płatności.
⦁ Jeśli posiadasz kod rabatowy, możesz wprowadzić go na tej samej stronie.
⦁ Po zaznaczeniu pola „Przeczytałem i akceptuję warunki zamówienia i skorzystaj z ", możesz zakończyć i złożyć zamówienie klikając" Złóż zamówienie".

Jeśli złożyłeś/aś już zamówienie i w e-mailu potwierdzającym zauważyłeś/aś błąd w zamówieniu, skontaktuj się jak najszybciej ze Sprzedającym pod jednym z danych kontaktowych podanych powyżej. Kupujący otrzyma potwierdzenie e-mailem niezwłocznie, nie później jednak niż 48 godzin po wysłaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie otrzyma tego potwierdzenia w ciągu 48 godzin od wysłania zamówienia, Kupujący jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty.
Zamówienie i jego potwierdzenie uważa się za dostarczone do Sprzedawcy lub Kupującego, jeśli są dostępne. Sprzedawca przyjmie zamówienie, jeżeli Kupujący w momencie składania zamówienia prawidłowo podał wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania na skutek podania błędnych danych, wynikające z tego koszty ponosi kupujący lub zwracane są sprzedawcy.
Po wysłaniu zamówienia lub otrzymaniu potwierdzenia kupujący ma możliwość skorygowania nieprawidłowych danych w zamówieniu telefonicznie lub mailowo u sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do jak najszybszego poprawienia nieprawidłowych danych. Jeżeli kupujący zmieni dane podane w zamówieniu po dostarczeniu produktów do dostawy, jest on zobowiązany do poniesienia wynikających z tego dodatkowych kosztów.
Umowa jest umową zawartą pomiędzy nieobecnym, która nie kwalifikuje się jako umowa pisemna. Sprzedawca nie zarejestruje umowy, więc umowa nie będzie dostępna później. Z prawnego punktu widzenia zamówienia złożone w serwisie stanowią oświadczenie prawne w postaci dorozumianego zachowania. Językiem umowy jest język węgierski, umowa podlega prawu węgierskiemu. Umowa nie podlega kodeksowi postępowania.
0. Cena produktu
Zakup produktów w sklepie internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Kupujący jest odpowiedzialny za zapłacenie ceny produktu oraz kosztów dostawy zgodnie z ust. 6. Cena zakupu produktów nie obejmuje kosztu ewentualnej dostawy / dostarczenia paczki / opcjonalnego opakowania. Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego podczas składania zamówienia.


Cena towaru podana jest w sklepie internetowym przy produkcie. Ceny są w każdym przypadku cenami brutto, zawierają podatek od sprzedaży.
W przypadku błędnego podania ceny produktów w sklepie internetowym z powodu błędu technicznego lub z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia w rozumieniu pkt. 4, a więc nie stanowi zawarcia umowy, nawet jeśli Sprzedawca prześle automatyczne potwierdzenie. W takim przypadku umowna oferta Kupującego jest wyraźnym oświadczeniem Kupującego o przyjęciu zamówienia, stwierdzającym, że składa zamówienie ze znajomością rzeczywistej ceny produktu podanego przez Sprzedawcę, który go przyjmuje. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi za potwierdzeniem Sprzedawcy zgodnie z pkt. 4.
W szczególności, ale nie wyłącznie, a) cena ewidentnie nieprawidłowa, nierealistyczna, znacznie odbiegająca od powszechnie znanej powszechnie produkt / usługa; b) cenę „0” HUF lub „1” HUF, która może wystąpić z powodu błędu systemu; c) inną cenę o znaczącej nieproporcjonalnej wartości.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za błędy podczas wprowadzania danych, nieprawidłowe, itp. wyklucza odpowiedzialność za wyświetlanie cen w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
0. Odbiór towaru, dostawa
Sprzedawca niezwłocznie po zawarciu umowy przygotuje i zapakuje zamówione produkty. Towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem kurierskiej dostawy (firma kurierska). Przesyłka kurierska dostarczana jest w dni robocze od 8:00 do 17:00.
Ogólny termin realizacji:
- 1-2 dni robocze od potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub 1-2 dni robocze po pełnej cenie zakupu i kosztach wysyłki w przypadku płatności Barion na rachunek bankowy sprzedawcy.

Termin dostawy podany na stronie lub podany w innej formie zawsze oznacza przewidywany czas dostawy. Rzeczywisty termin dostawy zależy od dostawcy, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwo od wcześniej ustalonego terminu dostawy informacyjnie. Firma kurierska będzie dwukrotnie próbowała dostarczyć produkty. Koszt nieudanej dostawy - jeżeli dostawa nie powiodła się z przyczyn leżących po stronie Kupującego - odpowiedzialność ponosi Kupujący. Trzecia dostawa nastąpi tylko w przypadku przedpłaty na poczet kosztów nieudanej dostawy. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje ceny zamówionych produktów i kosztów dostawy (w tym kosztów dwóch nieudanych dostaw) na konto Sprzedawcy w terminie 14 dni od drugiej nieudanej dostawy, Sprzedawca może odstąpić od umowy.
Opłata w przypadku dostawy do domu za pośrednictwem firmy kurierskiej: - płatności z góry, za pobraniem i płatności Barion: 1250 HUF


Sprzedawca przyjmie reklamację dotyczącą integralności przesyłki w przypadku, gdy kupujący odmówi odbiera przesyłkę przy dostawie z powodu uszkodzenia i sporządza protokół z dostawcą. /> Sprzedawca przyjmuje reklamację dotyczącą zastrzeżenia ilościowego w przypadku, gdy kupujący sporządzi protokół z dostawcą przy dostawie.
0. Sposoby płatności i fakturowania
Kupujący może zapłacić cenę zakupu produktów i koszty dostawy w następujący sposób:
za pobraniem kurierowi: jeśli zamówiony produkt jest dostarczany kurierem, ostateczną kwotę zamówienia kupujący płaci kurierowi gotówką przy odbiorze zamówionych produktów. Jeżeli Kupujący nie zapłaci towaru i opłaty za dostawę doręczycielowi, dostawę uważa się za nieudaną. Konsekwencje niepowodzenia dostawy i warunki trzeciej dostawy są określone w art. 6 (Odbiór produktów, dostawa) Ogólnych Warunków Handlowych.
Przelew bankowy: przed ich dostarczeniem lub odbiorem. </ p>


Za pomocą usługi płatniczej świadczonej przez Barion Payment Zrt., za pośrednictwem strony internetowej barion.hu, płatność kartą.

Dostarczony produkt pozostaje własnością Sprzedającego do zapłacenia ceny zakupu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opóźnienie w dostawie lub inny problem jest spowodowany niedokładnymi i / lub nieprawidłowymi informacjami podanymi przez Kupującego.

0. Gwarancja
Sprzedawca udziela gwarancji na swoje produkty zgodnie z przepisami ustawy V Kodeksu Cywilnego 2013 (Kodeks Cywilny).
Sprzedawca postąpi nieprawidłowo, jeśli dostarczony przedmiot nie będzie spełniał wymagań jakościowych określone w umowie lub przepisach. Sprzedawca nie postąpi nieprawidłowo, jeżeli Kupujący wiedział lub powinien był wiedzieć o błędzie w momencie zawarcia umowy.
Konsument: osoba fizyczna działająca poza swoim zawodem, prowadzeniem działalności na własny rachunek lub działalnością gospodarczą.
W przypadku wady konsument stwierdzi w ciągu sześciu miesięcy od dnia spełnienia świadczenia, domniemywa się, że istniała ona w chwili wykonania, chyba że domniemanie to jest sprzeczne z naturą rzeczy lub z charakterem wady.
Gwarancja na materiały eksploatacyjne: nieprawidłowe wypełnienie.
Na podstawie roszczenia gwarancyjnego na materiały eksploatacyjne Kupujący wybiera:
⦁ oprawy lub wymiany, jeśli wybrana gwarancja nie może zostać spełniona lub spowodowałaby nieproporcjonalne dodatkowe koszty dla Sprzedawcy w porównaniu z wykonaniem innej gwarancji, biorąc pod uwagę wartość usługi w dobrym stanie, powagę naruszenia i wykonanie Gwarancja;
⦁ może wymagać odpowiedniego dostarczenia wynagrodzenia, naprawy wady na koszt Sprzedawcy lub zlecenia jej naprawy innym osobom lub odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca nie wykonał naprawy lub wymiany, nie spełnia tego zobowiązanie w najlepszym czasie Kupującego lub zainteresowanie kupującego naprawą lub wymianą ustało.

Nie ma miejsca na wybór na mały błąd. Naprawa lub wymiana musi być wykonana w rozsądnym czasie, w najlepszym interesie Kupującego, biorąc pod uwagę charakter przedmiotu i zamierzone zastosowanie Kupującego.
Kupujący może przenieść z jednego z wybranych praw gwarancyjnych na inne . Jest on zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty konwersji, chyba że sprzedawca wskazał przyczynę konwersji lub przeróbka była w inny sposób uzasadniona.
Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po stwierdzeniu wady . W przypadku kupującego, który kwalifikuje się jako konsument, błąd zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady uważa się za zgłoszony niezwłocznie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w komunikacji.
Roszczenie z tytułu gwarancji kupującego na materiały eksploatacyjne wygasa w ciągu jednego roku od daty wykonania, w przypadku klienta, który kwalifikuje się jako konsument, w ciągu dwóch lat od daty wydajności. Termin przedawnienia nie obejmuje tej części okresu naprawy, w której kupujący nie może używać przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem. Dla wymienionej lub naprawionej części przedmiotu okres gwarancji na dostawę zaczyna biec ponownie. Dotyczy to również sytuacji, gdy w wyniku naprawy wystąpi nowy błąd.
Posiadacz praw może dochodzić swoich praw gwarancyjnych jako sprzeciw wobec roszczenia w ramach tej samej umowy, nawet jeśli okres gwarancji ulegnie przedawnieniu.
Gwarancja na produkt: Sprzedawca informuje Kupującego o przepisach prawa dotyczących rękojmi w następujący sposób (§ 6: 168-6: 170 Kodeksu Cywilnego).
W przypadku wady rzeczy ruchomej, którą przedsiębiorca sprzedaje konsumentowi, konsument może żądać od producenta usunięcia wady produktu lub, jeżeli naprawa nastąpi w rozsądnym terminie, bez uszczerbku dla interesów konsumenta, wymiany produkt. Produkt jest wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia produktu do obrotu lub nie posiada właściwości określonych przez producenta. Producent jest producentem i dystrybutorem produktu.
Producent jest zwolniony z gwarancji, jeśli udowodni, że:
(a) produkt nie został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w ramach działalności gospodarczej lub własnej działalności;
b) w momencie wprowadzenia produktu do obrotu, wady nie można było zidentyfikować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy;
c) wada produktu została spowodowana zastosowaniem przepisów prawa lub obowiązującymi przepisami urzędowymi.
W przypadku wymiany za dostarczenie wymienionego produktu odpowiada producent, a w przypadku naprawy części wyrób dotknięty naprawą.
Kupujący jest zobowiązany zgłosić wadę producentowi niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Błąd zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia błędu uważa się za zgłoszony niezwłocznie. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane opóźnieniem w komunikacji.
Producent udziela gwarancji na produkt przez okres 2 lat od daty wprowadzenia go do obrotu. Po upływie tego terminu następuje przepadek.
W przypadku przeniesienia własności produktu nowy właściciel może powołać się na gwarancję na produkt w stosunku do producenta.
0. Prawo odstąpienia
Kupujący jest UPOWAŻNIONY do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w następującym terminie:
- do momentu otrzymania przez Państwa wiadomości e-mail z potwierdzeniem wykonania produktu. W tym celu kupujący może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy na końcu dokumentu.
We wszystkich innych przypadkach kupujący NIE jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, ponieważ zamówił produkt nieprefabrykowany, który został wyprodukowany na polecenie kupującego lub na wyraźne życzenie, lub przedmiotem zamówienia jest wyraźnie produkt dostosowane do kupującego II. 26.) Rozporządzenie rządu - art. 29 ust. 1 litera (C) szczegółowe przepisy dotyczące umów konsumenckich. W przypadku korzystania z funkcji „projektant” serwisu internetowego oraz we wszystkich przypadkach, w których Sprzedawca wytwarza produkt według indywidualnych instrukcji, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy:
- jeżeli kupujący nie zaakceptuje ceny zamówionych produktów i kosztów dostawy (w tym kosztów dwóch nieudanych dostaw) na konto sprzedawcy w terminie 14 dni od drugiej nieudanej dostawy należnej z winy kupującego,
- jeżeli Kupujący zdecyduje się zapłacić za towar i dostawę jako formę przedpłaty i nie przeleje towaru i opłaty za dostawę na konto Sprzedającego w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia .
Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wysyłając wiadomość na adres e-mail lub adres pocztowy kupującego.

0. Rozwiązanie i rozwiązanie umowy
Umowa zostanie rozwiązana w wyniku wykonania.
Strony mogą rozwiązać umowę za obopólną zgodą, w którym to przypadku zostanie ona rozwiązana z mocą wsteczną z dniem jej zawarcia.
Umowa ulega rozwiązaniu nawet w przypadku odstąpienia od niej przez Kupującego lub Sprzedającego zgodnie z ust. 9. odstąpienie kończy się z mocą wsteczną do dnia zawarcia umowy, a strony rozliczają się ze sobą zgodnie z punktem 9.
Sprzedawca jest dostępny dla kupującego nawet po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy , pod numerem telefonu i adresem e-mail w danych sprzedawcy.

0. Informacje rejestracyjne
Newslettery:
Listy zawierające reklamę lub reklamę (newsletter) na adresy e-mail podane podczas rejestracji będą wysyłane wyłącznie do www.naszarelacja.pl za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, w przypadkach i w sposób zgodny z wymogami prawnymi.
W każdej chwili możesz bezpłatnie anulować wysyłanie wiadomości. Możesz to zrobić, wysyłając list na adres info@naszarelacja.pl, e-mailem lub klikając łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu biuletynów. W takim przypadku Pólószabó Hungary Kft usunie wszystkie dane osobowe osoby, której dane dotyczą - niezbędne do wysyłania newsletterów - ze swojego rejestru i nie będzie wysyłać mu dalszych biuletynów informacyjnych ani ofert.
Zarządzając danymi, Sprzedawca przestrzega przepisy ustawy CXII z 2011 r. o prawie do samostanowienia informacji i wolności informacji. oraz rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679.
0. Prawa autorskie
Wszystkie treści na stronie sklepu internetowego są chronione prawem autorskim. Sprzedawca nie zgadza się na pobieranie, zapisywanie i drukowanie do użytku osobistego. Użytkowanie bez zgody sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich z konsekwencjami prawnymi.
0. Dalsze informacje
Więcej informacji na temat podstawowych właściwości przedmiotu zamówienia można znaleźć na stronie informacyjnej oraz w dokumentacji producenta konkretnego produktu. Producent produktu odpowiada za ewentualne nieścisłości.
0. Odpowiedzialność sprzedawcy
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i działanie sklepu internetowego oraz jego zawartości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uczestnictwa w sklepie internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy uniemożliwiające sprawne działanie zakupów on-line i zakupów w serwisie, a także za utratę danych przesyłanych i otrzymywanych w Internecie w związku z awarią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy programowe, komunikacyjne lub inne błędy techniczne, które wystąpią podczas korzystania ze sklepu internetowego.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za literówki, dokładność i prawdziwość treści informacji umieszczonych w sklepie internetowym, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowej wyceny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania, przesyłania lub niedostępności danych i informacji sklepu internetowego.
Obrazy w sklepie internetowym są próbkami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany lub zawieszenia sklepu internetowego z dowolnego powodu, w całości lub w części, z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia, za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody z tego wynikające.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych dostępnych ze strony sklepu internetowego, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych kierujących do strony internetowej Sprzedawcy.
0. Odpowiedzialność kupującego
Kupujący i inni użytkownicy oświadczają, że są świadomi technicznych i technicznych ograniczeń Internetu oraz akceptują szanse i zagrożenia związane z tą technologią. Ma zatem świadomość, że autentyczności nie można zagwarantować, np.Dokładność i kompletność informacji podawanych za pośrednictwem sieci Internet.
Klient oraz inny użytkownik są odpowiedzialni za ochronę danych przechowywanych na komputerze, w szczególności danych niezbędnych do zalogowania się do sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania danych użytkownika przez kupującego i innych użytkowników za wiedzą lub bez wiedzy osoby nieuprawnionej. Kupujący i inni użytkownicy są odpowiedzialni za szkody wyrządzone Sprzedawcy lub osobom trzecim w wyniku nieuprawnionego wykorzystania ich własnych danych.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zatwierdzając swoje zamówienie, akceptuje niniejsze ogólne warunki i narusza umowy, nie przestrzegając co jest tutaj opisane.
0. Inne
Następujące przepisy mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach:
- Ustawa CVIII z 2001 r. O niektórych kwestiach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego. Ustawa
- 45/2014 o szczegółowych zasadach zawierania umów konsumenckich z przedsiębiorcami. (II.26.) Dekret rządowy
- Ustawa z roku 1997 r. W sprawie ochrony konsumentów. Ustawa
- ustawa V z 2013 r. Kodeks cywilny
- Ustawa CXII z roku 2011 o prawie do informacji, samostanowieniu i wolności informacji. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679.

Cała strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa do grafiki, układów, tekstu lub danych są własnością Sprzedającego. Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie lub wstawianie zawartości strony internetowej jest możliwe tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa do wszystkich elementów swojej usługi, w szczególności do nazwy domeny www.naszarelacja.pl, jego subdomeny, podstrony i internetowe przestrzenie reklamowe.

Wszelkie działania mające na celu pisanie, organizowanie, archiwizowanie i odszyfrowywanie kodu źródłowego Sprzedawcy są zabronione. Zabrania się modyfikowania, kopiowania, umieszczania nowych danych lub nadpisywania istniejących danych w bazie Sprzedawcy poprzez omijanie interfejsów lub narzędzi wyszukiwania udostępnionych przez Sprzedawcę bez specjalnego uzgodnienia lub korzystanie z usług świadczonych w tym celu.

Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie. Zmienione przepisy dotyczą zamówień złożonych po wejściu w życie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek na stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu / odstąpieniu
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)
Adresat: PÓLÓSZABÓ WĘGRY KFT
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że korzystam z prawa do odstąpienia od umowy / odstąpienia od umowy sprzedaży następujących produktów lub świadczenia następujących usług:
Data zawarcia umowy / data akceptacji:
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): Adres konsumenta (-ów):
Podpis konsumenta (-ów): (tylko papier)

Data: 25 kwietnia 2018 r.

Pisanie
to nie jest samo życie,
ale
może przywrócić Cię
do życia
Stephen King

Jesteś pewny?


Raczej nie Tak